SAMMENLÆGNING AF THISTED OG RÆHR-HANSTHOLM JAGTFORENINGER ER NU EN REALITET.

PÅ EN STIFTENDE GENERALFORSAMLING D. 13.06.2018 BLEV DE NÆRMERE OMSTÆNDIGHEDER VEDTAGET AF MEDLEMMERNE FRA DE TO FORENINGER, VED AFSTEMNING BLANDT DE FREMMØDTE.

INDTIL VIDERE VIL THISTEDS “GAMLE HJEMMESIDE” SAMMEN MED EN NY FACEBOOKSIDE VÆRE STEDET HVOR FORENINGENS AKTIVITETER VIL BLIVE ANNONCERET.

DER ER EN DEL LOGISTIKPROBLEMER MED RETTELSEN AF HJEMMESTEDETS WEBADRESSE SAMT INDSÆTTELSE AF NYT LOGO OG NAVN PÅ FORENINGEN. DET NYE NAVN PÅ FORENINGEN BLIVER:

THYLANDS JAGTFORENING

SE REFERATET FRA MØDET HER

Skriv et svar