Sammenlægning af Thylands Jagtforening med Nordvestjysk flugtskydnings Center, er nu en realitet og foreningens nye navn er “Nordvestjysk jagt og skydecenter” Forkortet NJS  og hjemmesidens adresse, når den snarest bliver lavet bliver www.njsoesterild.dk

På generalforsamlingen d. 22. februar 2023, blev det vedtaget med alle stemmer for, at vi i jagtforeningen bliver sammenlagt med NFC, som også er registreret som en jagtforening. Vi håber at vi med sammenlægningen kan få lidt mere gang i div. aktiviteter, ikke blot på riffelbanen og lerduebanen , men også på jagtrelaterede områder. Mange af NFC`s medlemmer er jægere og er også medlem af Thylands Jagtforening. Der vil således blive en besparelse på et ekstraordinært medlemskab, for dem der er medlem begge steder. Den samlede jagtforening kan glæde sig over et hus på lerduebanen at holde møder og arrangementer i.

Alle medlemmerne vil blive overført til den nye forening, som har fået navnet “Nordvestjysk jagt og skydecenter.” 

Skriv et svar