Den ekstraordinære generalforsamling i sammenslutningen af Thylands jagtforening og NFC er nu afholt og de 3 punkter på dagsordnen blev afviklet, således at:

1.  det nye navn på de to forenede foreninger blev “Nordvestjysk jagt og skydecenter”

2 . bestyrelsen kan nu bestå af 5 -17 medlemmer

3.  generalforsamling i den nye forening bliver afholdt i Februar

Ordstyrer Leif Rægaard

Referent Ole Larsen

Skriv et svar