Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING

Nordvestjysk Jagt og Skydecenter

———————————————————————————————————————————–

Tirsdag 27 FEBRUAR 2024 kl. 17.00

Afholdes i klubhuset skydebanen Østerild, Hjardemålvej 215, 7700 Thisted

———————————————————————————————————————————–

Vi glæder os til at se jer til et par hyggelige timer

Der serveres GULE ÆRTER

Tilmelding til gule ærter senest 20 februar på mail: kontakt@njsoesterild.dk

———————————————————————————————————————————–

HUSK

At indkommende forslag skal være fremsat skriftligt

til bestyrelsen senest 20 februar 2024 på mail: kontakt@njsoesterild.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen NJS

DAGSORDEN

Kl. 17.00 – 17.05                Velkomst V/ Formand Ole Nørgaard

Kl. 17.00 – 18.30                GENERALFORSAMLING

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab og budget

4.     Indkomne forslag

5.     Fastlæggelse af kontingent V/ Formand Ole Nørgaard

6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:     Bjarne Brodersen

Ole Larsen

Morten Poulsen

Hans Nystrup

Mikael Bruusgaard

7.     Valg af suppleanter

På valg er:     Allan Bak

Svenning Bisgaard

Ole Gregersen

Søren Lynge

8.     Valg af revisor

På valg er:     Villy Jepsen

Kaj Ørtoft

Malthe Tegtmeyer

9.     Eventuelt

Kl. 18.30 – 19.30                Spisning

Kl. 19.30                             Tak for i aften

INDKOME FORSLAG

1. Bestyrelsen forslår en kontingentforhøjelse fra 100 kr til 150 kr. årligt

2 Bestyrelsen foreslår en ændring til formålsparagraffen som følger:

Foreningens formål er, at fremme skydning for alle som har interesse i at deltage i et etableret og aktivt fritidsmiljø.

Foruden at henvende os til jægere, arrangerer vi aktiviteter for jagttegnselever, Naturstyrelsen Thy, ungdomsklubber, kommunale institutioner samt event for firmaer og private.

Alt sammen for at fremme den enkeltes og fælles­skabets sundhed og trivsel, i noget af Thys naturskønne omgivelser.

Vi tilslutter os Danmarks Jægerforbund formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, paragraf 2

3. Forslag: at vi sløjfer teksten “indkaldelse til generalforsamling skal ske på foreningens opslagstavle ” i 7.2 i vedtægterne . Begrundelse: der er jo ikke mange der kan se det der, inden sæsonen starter !

4. Forslag : at vi i 7.3 i vedtægterne, fjerner at indkomne forslag vil blive vist spå foreningens opslagstavle osv., af samme årsag som ovennævnte.

I pdf. Format klik her   (Kun indkaldelsen)

Skriv et svar