Den 22. februar 2023 kl 18.00 afholdt Thylands jagtforening generalforsamling i Klubhuset på NFC , Hjardemålvej 215, 7700 Thisted.

Se referatet her

INDKOMNE FORSLAG.                                                                                                                                                                                                                                                                 1. Der er fra medlemmer af bestyrelsen: Per Poulsen, Malthe Tegtmejer, Karsten Olesen samt medlem Ole Nørgaard, indkommet forslag om at Thylands Jagtforening evt. bliver slået sammen med jagtforeningen på NFC (Nordvestjysk flugtskydnings center) evt. med et nyt navn. Der kunne så oprettes et riffelskydeudvalg, et lerdueskydeudvalg samt et udvalg til jagtrelaterede opgaver. Dette er egentligt ikke et nyt tiltag , da dette var til overvejelse allerede da Thisted og Ræhr-Hanstholm jagtforening gik sammen.

2. Der er fra bestyrelsen indkommet forslag om at vedtægternes stk 10.4 “formand og kasserer vælges af generalforsamlingen” ændres til ” bestyrelsen konstituerer sig selv. Dette vil så også fjerne punkt 5. i dagsordenen

 

 

 

 

 

Skriv et svar