Den 22. februar 2023 kl 18.00 afholder Thylands jagtforening generalforsamling i Klubhuset på NFC , Hjardemålvej 215, 7700 Thisted.

Indkaldelsen kan også ses på DJ`s hjemmeside HER

Foreningen er vært ved de traditionelle Gule ærter. Tilmelding til spisning senest onsdag 15.02  2023. til Per Poulsen ppoulsen@hotmail.com

Ifølge vedtægterne skal forslag der ønskes optaget på generalforsamlingen være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og bedes sendt til ppoulsen@hotmail.com

Generalforsamlingen afholdes ifølge dagsordenen i vedtægterne SE HER

INDKOMNE FORSLAG.                                                                                                                                                                                                                                                                 1. Der er fra medlemmer af bestyrelsen: Per Poulsen, Malthe Tegtmejer, Karsten Olesen samt medlem Ole Nørgaard, indkommet forslag om at Thylands Jagtforening evt. bliver slået sammen med jagtforeningen på NFC (Nordvestjysk flugtskydnings center) evt. med et nyt navn. Der kunne så oprettes et riffelskydeudvalg, et lerdueskydeudvalg samt et udvalg til jagtrelaterede opgaver. Dette er egentligt ikke et nyt tiltag , da dette var til overvejelse allerede da Thisted og Ræhr-Hanstholm jagtforening gik sammen.

På valg er: Per Poulsen, Allan Bak, Magnus Heide, Ivan Poulsen.

Claus Dalbro er trådt ud af bestyrelsen og Svenning Bisgård træder ind som suppleant

 

 

 

 

 

Skriv et svar